...< Ильхам Алиев ...< по Авторам ...< по Темам ...< по Алфавиту ... Случайные >...

К сожалению, нормы международного права не действуют. Решения международных организаций остаются на бумаге, несправедливость продолжается. В таком случае, конечно же, усиливающееся Азербайджанское государство должно полагаться и полагается только на свою силу. Так же, как отражено в заключительной экспозиции этого мемориального комплекса, 95 лет назад в результате деятельности Кавказской исламской армии и боев, которые велись вместе с местными силами, Баку был очищен от армян. Наступит день, если нормы международного права не будут восстановлены и Армения будет продолжать свою захватническую политику, наша армия скажет свое окончательное слово. Сегодня у нас есть сила для того, чтобы сделать это.

Из речи И. Алиева на открытии Губинского мемориального комплекса геноцида, 18 сентября 2013. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Beynəlxalq təşkilatların qərarları kağızda qalır, ədalətsizlik davam edir. Belə olan halda əlbəttə ki, güclənən Azərbaycan dövləti yalnız öz gücünə güvənməlidir və öz gücünə güvənir. Necə ki, bu memorial kompleksin son ekspozisiyasında əks olunduğu kimi, 95 il bundan əvvəl Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyəti və yerli qüvvələrlə birlikdə aparılan döyüşlər nəticəsində Bakı ermənilərdən təmizləndi. Gün gələcək əgər beynəlxalq hüquq normaları bərpa olunmazsa və Ermənistan öz işğalçı siyasətini davam etdirərsə Ordumuz son sözünü deyəcəkdir. Bunu etmək üçün bu gün bizim gücümüz vardır.

0
Зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий