Всякое познание берет начало от разума и исходит от  чувств.