Від поляків добра не чекати. Договору вічного миру вони досі не потвердили і не вписали в конституцію,— говорять, що склав його король, не Річ Посполита; багато Божих церков обернули на унію; минулого року головну соборну церкву у Львові відняли у православних і віддали уніятам. З поляками треба вестися обережно; хронікарі пишуть: як світ світом, так поляк русинові не буде братом — і досі вони показують це цілком явно.

1701

Все гине там, де володар не є готовий кожної хвилини захищати свою владу, як лев, як вовк, як собака.

Всі покою щиро прагнуть,
А не в один гуж тягнуть…

Годі вступати в раду тому, кого не покликали.

Ей, братица, пора знати,
Ліпше було не родитись,
Аніж в таких бідах жити.
Самопали набувайте,
Острих шабель добувайте,
А за волю, хоч умріте,
І вольності бороніте.
Нехай вічна буде слава -
Же през шаблю маєм права!

Жалься, Боже, з України,
Що не вкупі має сини!

Наша гетьманська влада гідна такої пошани, щоб ви, менші, нас не вчили і не картали, але з самого послуху чинили те, що вам чинити велять і наказують.

до запорізьких козаків

Не маш любви, не маш згоди.

Низове військо не на тому поклало свої основи, щоб мало шкодити християнам або своїй батьківщині, але на те звило там гніздо собі, щоб полем і морем воювати бусурменів і руйнувати їх поганські оселі.

През незгоду всі пропали,
Самі себе звоєвали.

Та й що ж то за народ, коли про свою користь не дбає і очевидній небезпеці не запобігає?

Усьому народові буває пожиточно і корисно тоді, коли всякого чину люди, не слухаючи жодних бунтівливих зваб та заколотних оман, тримаються постійно одного свого старшого, віддають йому щире своє послушенство і неодмінно дотримуються існуючих порядків.

Часто те бувало, що люди із відчаю до неподобних удавалися речей.

Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І речами керовати.

Я кличу всемогутнього Бога у свідки і заприсягаюся, що не заради високих почестей, не задля багатства або яких інших цілей, а для вас усіх, що є під моєю владою, задля жінок і дітей ваших, для добра матері нашої, бідної України, для користі всього народу українського, для піднесення його прав і вольностей хочу я за допомогою Бога так чинити, щоб ви з жінками вашими і отчизна не загинули ні під москалями, ні під шведами.