Я зрозумів: все що було останні 2 тижні в студії в Брюсселі - це і є реальне життя. А все що я бачу як повертаюся додому - це Матриця!

Святослав Иванович Вакарчук

Размер:
Цвет:

Установить параметры картинки:

Цвет фона:
Цвет плашки под цитатой:

Подпись автора:

Цвет подписи: 
Размер шрифта: 
Выравнивание подписи автора:
Пунктирных линий не будет в итоговом изображении.